DIGITALIZĒTS DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMS


Epidemioloģiskā situācija valstī ir likusi mums rast labāko veidu, kā pielāgot darba aizsardzības pakalpojumu jaunajiem apstākļiem, lai mēs spētu nodrošināt tā nepārtrauktību arī gadījumos, kad pulcēšanās un fiziska tikšanās nav iespējama.  

Šobrīd piedāvājam darba aizsardzības pakalpojuma digitālo versiju, kas nozīmē, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības. Piedāvātā pakalpojuma apjoms ir tieši tāds pats kā klasiskajam pakalpojuma veidam, vienīgā atšķirība ir tāda, ka viss pakalpojuma saturs vai lielākā tā daļa ir digitālā formā, kas, savukārt, būtiski atvieglo informācijas uzglabāšanu un apriti.