PAKALPOJUMI


DARBA AIZSARDZĪBA

Uzņēmums "FUTURE DEVELOPMENT" ir reģistrēts kā kompetenta institūcija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.723. Uzņēmumā strādā kvalificēti un pieredzējuši darba aizsardzības speciālisti.

Mēs nodrošinām darba aizsardzības dokumentācijas sagatavošanu, iekšējās darba vides regulāru uzraudzību, kā arī pārstāvam klientu intereses saskarsmē ar valsts institūcijām.

Šobrīd uzņēmums apkalpo dažāda lieluma un dažādu nozaru uzņēmumus, tai skaitā kokrūpniecības, loģistikas, ražošanas u.c. uzņēmumus. Uzņēmums sniedz darba aizsardzības pakalpojumu arī daudzām valsts iestādēm.

SIA "Future Development" ir arī Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrības biedrs.

Uzzini vairāk

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Uzņēmumā strādā kvalificēti un pieredzējuši juristi, kuri sagatavo dokumentāciju un sniedz juridisko palīdzību dažādās jomās, tai skaitā civiltiesiskos strīdos, strīdos ar valsts iestādēm u. tml.

Uzzini vairāk

DATU AIZSARDZĪBA

Kopš 2018. gada piedāvājam sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus. Pakalpojuma ietvaros veicam nepieciešamo dokumentu izstrādi un vispārēju uzraudzību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas ( (ES) 2016/679)) prasībām. Šobrīd SIA "FUTURE DEVELOPMENT"  datu aizsardzības pakalpojumus sniedz kā privātiem uzņēmumiem tā pašvaldībām un to iestādēm.

Uzzini vairāk

APMĀCĪBA

2016. gadā tika nodibināta akreditēta Tukuma profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde. 2022.gadā pārsaukta par Tukuma profesionālās tālākizglītības centru. Līdz šim mācību iestāde, piesaistot kompetentus lektorus, lielākoties ir organizējusi neskaitāmus bērnu tiesību un citus ar izglītības nozari saistītus kursus pedagogiem un izglītības iestādē strādājošajiem darbiniekiem visā Latvijā. Šobrīd mācību iestāde strādā pie jaunu programmu izveides, lai papildus jau esošajam sniegtu arī cita veida apmācības un profesionālās pilnveides kursus. 

Uzzini vairāk